Bondgården Övrabo

Bondgården Övrabo

värsta skitjobbet

BondeFAQPosted by Sanna Soleskog Mon, April 19, 2010 15:20:11

Idag är det fullt upp med riktiga skitjobb på Övrabo, bokstavligt talat. All gödsel från djuren ska ut på åkrarna, och det slumpade sig så att både fastgödselspridaren (för gödsel uppblandat med mycket halm) och flygödselspridaren kom samma dag. Alla djurhållande lantbruk sprider ut djurens skit, men som ekologisk lantbrukare så är man helt beroende av den för att det ska växa bra eftersom man inte får köpa in t ex konstgödsel utifrån. Därför blir det också viktigt att man har en bra balans mellan arealen man odlar och antalet djur - just det är en av ekologins allra viktigaste punkter tycker jag. Just denna tidpunkten är också den allra bästa att sprida gödsel - de växande grödorna tar snabbt åt sig näringen och man undviker läckage av ämnen som kväve och fosfor.

Tankningen av flytgödseltunnan övervakas av den yngre generationen.