Bondgården Övrabo

Bondgården Övrabo

vad ska man med kalvar? (1)

BondeFAQPosted by Sanna Soleskog Tue, September 22, 2009 12:10:49

För att man ska få mjölk från en ko måste den få en kalv. Vanligtvis kalvar en ko första gången när hon är ca två år. En ko som kalvar vill gå undan och vara själv, man brukar ha en särskild box eller sommartid låta henne själv söka avskildhet ute i hagen.

De första månaderna efter kalvningen mjölkar kon som mest, mängden minskar sedan fram till att man sinar - d vs slutar mjölka - nio månader efter kalvningen. Kon får sedan semester cirka två månader fram till att hon föder nästa kalv, och börjar mjölka igen. Eftersom kor är dräktiga i nio månader innebär det att hon helst ska bli dräktig ungefär tre månader efter att hon kalvat och då hon mjölkar som mest. Det är liksom det som är kruxet - ungefär som att en kvinnlig toppidrottare skulle planera att bli gravid just under VM - kroppens reserver är begränsade. Det är en utmaning att sköta och mata sina kor så bra att de har reserver kvar att bli dräktiga igen.

Liksom de allra flesta gårdar i Europa vill vi i Övrabo ha ungefär lika mycket mjölk hela året. Det får man om man har kalvningarna är jämt fördelade på året, med andra ord är arbetsuppgiften att få korna dräktiga i rätt tid en av våra absolut viktigaste arbetsuppgifter helg såväl som vardag.

I andra delar av världen tar man hjälp av diverse sprutor, hormoner och mediciner för att klara kornas fertilitetsplanering, något man inte gör vare sig inom konventionell eller ekologisk produktion i Sverige.